Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
(Po-Pá, 9-18 hod.)
0 ks
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Novinky
04.11.2020
Rozšiřujeme dopravu - Jezdíme dál!
Vážení zákazníci, jsme rádi, že vám můžeme představit nové možnosti pro doručení našich produktů. V prvé řadě se významně zvětšily oblasti pro rozv... číst celé
02.04.2020
Co je BARF?
O BARFU STRUČNĚ   O barfování nebo chcete-li o BARFu, toho bylo již napsáno opravdu hodně. I my zkusíme přispět svoji troškou do tohoto již tak bo... číst celé
05.03.2020
Nově v nabídce 3/20
    I nadále rozšiřujeme nabídku mraženého masa pro psy a kočky. Tentokrát jsme si pro vás připravili několik vymazlených produktů, které pro vás ... číst celé
Zobrazit všechny novinky

     

     

     

          

 

 
 

 

 1. Úvod
 2. Reklamace

Vážení zákazníci, pokud jste měli s dodávku zboží jakýkoliv problém (kvalita produktu, špatně dodané zboží apod.) vyplňte prosím následujicí formulář. Vaši reklamaci vyřídíme co nejdříve. Děkujeme.

Reklamace

Jméno
Číslo objednávky *
Popis reklamace *
Opište text z obrázku*
Reklamační řád

Tento reklamační řád se vztahuje na prodej zboží společností Mgr. Pavla Štěpánková IČO: 03080536, se sídlem Oldřichova 90, Liberec 460 07 (dále uveden jako "prodávající").

I. Záruka 

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 2. a) Má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, pak takové, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prodávajícího anebo výrobce.
 3. b) Se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá.
 4. c) Je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.
 5. d) Vyhovuje věc požadavkům právních předpisů.
 6. Kupující je povinen při osobním převzetí od prodávajícího zkontrolovat přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů.
 7. Kupující je povinen při převzetí od přepravce řádně zkontrolovat stav přebíraného zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů podle přepravního listu.

 II. Způsob uplatnění reklamace

 1. Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen „reklamace“) musí být uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem.
 2. Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího, a to na adrese provozovny Mgr. Pavla Štěpánková., Oldřichova 90, Liberec 46007.
 3. Prodávající je povinen zabezpečit přítomnost pracovníka pověřeného přijímat reklamace po celou provozní dobu.
 4. Kupující má právo uplatnit reklamaci u osoby, která je k tomu určena v příslušném záručním listě anebo v příslušném daňovém dokladu, je-li určená osoba v místě prodávajícího nebo v místě kupujícímu bližším.
 5. Kupující je povinen při reklamaci doložit datum koupě daného zboží, a to zejména předložením příslušného daňového dokladu anebo záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem.
 6. Kupující nemá právo uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny daného zboží.

III. Lhůty pro uplatnění a vyřízení reklamace

 1. Poskytl-li prodávající nad rámec zákonných povinností (zejména zákonné lhůty) záruku za jakost, její uplatnění se řídí tímto reklamačním řádem, pokud záruční list nebo smlouva nestanoví jinak.
 2. Lhůta pro uplatnění reklamace začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, který je uveden v daňovém dokladu nebo na záručním listě či jiném takovém dokumentu.
 3. Záruční lhůta pro spotřebitele činí pro nové zboží 24 měsíců.
 4. Prodávající poskytuje záruku kupujícímu, který není spotřebitelem (tj. pro podnikatele), v případě, že není u daného zboží výslovně uvedeno, že se záruka vztahuje jen na spotřebitele.
 5. U spotřebního zboží je kupující oprávněn uplatnit právo z vad pouze do data vyznačeného na obalu takového zboží, je-li tato lhůta kratší než lhůta uvedená v odst. 3.3 tohoto reklamačního řádu.
 6. Kupující je povinen reklamovat zboží bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že je na zboží vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví.
 7. Reklamuje-li kupující zboží oprávněně, neběží lhůta pro reklamaci po dobu, po kterou je zboží v opravě, a kupující jej nemůže užívat.
 8. Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do 30 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno datum a místo uplatnění reklamace, charakteristika vytýkané vady, požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob, jakým bude kupující informován o jejím vyřízení. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možné vůbec nebo včas uskutečnit.
 9. Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním reklamace.
 10. V případě vyřešení reklamace výměnou zboží neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění, ale pokračuje běh lhůty reklamovaného zboží.

IV. Výjimky z odpovědnosti za vady

Prodávající neodpovídá za vady zboží v následujících případech:

 1. Je-li vada na zboží v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny.
 2. Je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením zboží.
 3. Vada na zboží vznikla opotřebením způsobeným obvyklým užíváním nebo vyplývá-li to z povahy věci.
 4. Jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží v době převzetí zboží kupujícím.
 5. Mechanické poškození zboží.
 6. Vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží.
 7. Pokud byl na zboží proveden nekvalifikovaný technický zásah.
 8. Používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je prodejcem nebo výrobcem určeno.
 9. Poškození v důsledku vyšší moci.

V. Závěrečná ustanovení

Ve vztahu ke splnění povinnosti dle §14 zákona č. 634/1992 Sb. prodávající informuje kupujícího o možnosti využít pro případné mimosoudní řešení spotřebitelských sporů Českou obchodní inspekci (www.coi.cz), jež je notifikovaným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vedeným na seznamu Evropské komise

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 01.01. 2021.

Dotazy online

     

Kontakty
(Po-Pá, 9-18 hod.)
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz